Idea CrazyMazy

Naszą  misją jest pobudzenie zainteresowań naukowych dzieci  i młodzieży w zakresie znacznie wykraczającym poza program szkolny, umożliwienie im odkrycia własnych pasji oraz stymulacja ich rozwoju intelektualnego w kierunkach przyszłości (nauki ścisłe, informatyczne, przyrodnicze). Nie chcemy uczyć w tradycyjny sposób, poprzez transfer zdobytej wiedzy, ale pozwalamy eksperymentować, fantazjować, szczególnie zachęcamy do angażowania wyobraźni i bilateralnego myślenia.

Samodzielne myślenie, elastyczność, otwartość na nowości i błyskawiczna adaptacja do nowych warunków – stawiamy  sobie ambitne cele, na miarę XXI wieku. Jest to wiek wiedzy i technologii, postęp w naukach następuje w zawrotnym tempie. Obecne pokolenie dzieci, wychowywanych na Internecie, ma nieograniczone możliwości wymiany informacji, kreacji własnych pomysłów i ich publikacji w skali globalnej.